Uncategorized

Uncategorized

Rep. Matt Gaetz ติเตียน Sen. Richard Burr ท่ามกลางข้อโต้เถียง: ‘มันไม่ยุติธรรม’ เขายังเป็นประธานของ Intel

Richard Burr มีข้อมูลสำคัญที่อาจช่วยคนที่เขาสาบานว่าจะปกป้อง แต่เขาซ่อนข้อมูลนั้นไว้และช่วยตัวเองเท่านั้น รับข่าวสารล่าสุดทั้งหมดเกี่ยวกับ coronavirus และส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณทุกวัน ลงทะเบียนที่นี่